วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

การเขียนบันทึกการประชุม

บันทึกการประชุมหรือรายงานการประชุม หมายถึงการบันทึกความคิดเห็น ของผู้มาประชุมและมติของที่ประชุม ตามระเบียบของทางราชการเรียกบันทึกการประชุมว่า รายงานการประชุม  การเขียนรายงานการประชุมต้องใช้ตามรูปแบบระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ อ่านเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ---> PDF

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Keemaster | Bloggerized by Keemaster